Showing 1–12 of 21 results

Ghế băng chờ thường có từ 2 đến 5 hoặc 6 chỗ ngồi, thường được làm bằng kim loại, đá hoặc vật liệu tổng hợp. Nhiều băng ghế có phần tựa tay và lưng; một số không có phần còn lại và có thể ngồi từ hai bên.