Showing 1–12 of 20 results

Đối với văn phòng làm việc nhóm thì có lẽ những chiếc bàn cụm 4 chỗ ngồi sẽ không thể thiếu với doanh nghiệp và công ty. Chiếc Bàn cụm 4 chỗ ngồi sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, không gian và có mối liên kết hơn khi ngồi làm việc chung 1 nhóm với nhau.

-19%