Bàn nguyên tấm Gỗ Me Tây dày 5cm chân Trapez (70x140cm) BMT038

6,350,000 5,900,000